Stilska redaktura

Stilska redaktura

Stilska redaktura – je najzahtevniji vid rada na tekstu zbog potrebe detaljnog poznavanja jezičke norme standardnog jezika, pre svega gramatičke i pravopisne. Stručno lice koje obavlja stilsku redakturu teksta mora pored znanja jezičke norme imati i osećaj za prilagođavanje autorskog teksta nameni, što je od velike važnosti za svaki tekst. Postoje tekstovi koji se moraju stilski usklađivati sa namenom, posebno ako je reč o akademskim i poslovnim publikacijama, ali ima i tekstova, pre svega književnih, koji zahtevaju stilsko uobličavanje svojih segmenata koji često nisu u duhu jezičke norme, jer baš takvi imaju svoju stilsku funkciju u tekstu. Predvodi sa stranih jezika na srpski jezik su veoma često jedna od najzahtevnijih vrsti tekstova kojima je potrebna stilska redaktura.