PR tekstovi

PR tekstovi

PR I REKLAMNI TEKSTOVI – su tekstovi od velike važnosti za potrebe oglašavanja bilo koje vrste delatnosti, kao i za potrebe eksterne komunikacije, tj. komunikacije sa medijima i ciljnim grupama kojima je delatnost kojom se bavite namenjena. Od toga koliko ćete precizno formulisati svoju delatnost, koliko spretno napisati svoj lični ili portfolio kompanije, na koji način ćete komunicirati javnost kojoj je namenjen „gotov proizvod“ koji nudite, umnogome će opredeliti tok vašeg daljeg uspeha u bilo kojoj vrsti komunikacije sa konzumentima onoga što nudite javnosti. Upravo zbog toga je uvek bolje angažovati stručna lica koja su edukovana da prepoznaju najvažnije komunikacijske izazove između vas i korisnika vaših usluga (proizvoda) i koja će spremiti za vas sve one tekstove koji se tiču odnosa sa ciljnim javnostima, kao i sve tekstove reklamnog tipa.
Višegodišnje iskustvo u radu sa veoma uvaženim klijentima omogućilo nam je da vam ponudimo usluge pisanja svih tipova brošura, biltena, tekstova za sajtove, saopštenja za javnost (medije), osmišljavanje slogana - koristeći vaše direktne instrukcije, a iskustveno oprobane PR alate koje vi niste u obavezi da znate kako biste se bavili svojim poslom.
Takođe, zahvaljujući adekvatnoj edukaciji i višegodišnjem radu sa javnim ličnostima iz oblasti privrede i politike, uspešno se bavimo pisanjem govora i obukom za javne nastupe. Ukoliko vam je to potrebno, možemo vam ponuditi i treninge medijskog nastupa.