ŽAO MI JE ŠTO SE „IZVINUO“

***I baš kada sam mislila da će mi drugarica reći da joj se partner IZVINIO za sve što je uradio, ona mi je rekla da se IZVINUO. Nisam imala izbora osim da kažem da mi je žao i da na trenutak zaboravim šta je bilo tema razgovora. Onda je nastavila da mi govori: – I kad se izvinuo, pitao me je da li ću moći opet da mu verujem.***
Mnogo puta smo čuli da se neko IZVINUO umesto da se IZVINIO. Toliko puta smo čuli ovu pogrešno upotrebljenu reč, da je mnogima od nas prestalo da smeta što se u sred rečenice koja treba da prenese jednu poruku koristi pogrešna leksema i dobija potpuno konfuzna poruka.

Da bismo ovo suštinski razumeli moramo znati razliku između značenja leksema IZVINITI i IZVINUTI.

Glagol IZVINITI (SE) znači zamoliti za oproštaj i u nekim svojim oblicima glasi: izvinim (se), neka(se) oni izvine, izvinio (se), izvinila (se)…
Glagol IZVINUTI znači iščašiti, uganuti i u najčešće upotrebljavanim oblicima glasi: izvinuo (sam se), (neka se) izvinu, izvinuo (se), izvinula (se)…

Ni ova jezička konfuzija nije nastala sama od sebe. Pored činjenice da je reč o leksemama koje su skoro podudarnog grafemskog sastava, do zabune dolazi i zbog njihove široko rasprostranjene pogrešne upotrebe, koja je vrlo često prisutna u govornom jeziku, ali i u jeziku raznih medija, pa imamo prilike da pročitamo da se, npr. predsednik jedne države IZVINUO predsedniku druge, itd.

Kako bismo izbegli da i sami pravimo greške ovog tipa, moramo prvo postati svesni da grešimo. Onda kada osvestimo da se pogrešno izražavamo u navedenoj situaciji i da se obično IZVINEMO umesto da se IZVINIMO, prestaćemo da grešimo, jer… GREŠKE SU TU DA NAM POKAŽU PRAVI PUT.