#ONOKAD „NEZNAŠ“

Godinama unazad se pitam koja je razlika između nas i njih, a sasvim sigurno znam da nije u inteligenciji, često nije ni u stepenu obrazovanja, a nije, sve sam više u to uverena, ni u neinformisanosti.
Svako ko „NEZNA“ je, najčešće, vrlo „uredan“ konzument društvenih mreža i sasvim sigurno je, bar na tom mestu povremenog linča u ime pismenosti, mogao da pročita da se ne piše „NEZNAM“, već „NE ZNAM“.
I što duže razmišljam o toj temi sve mi je jasnije da postoje dva moguća razloga zašto neki ljudi još uvek „NEZNAJU“. Jedan je da oni zapravo ZNAJU, ali da su lenji da svoje znanje upotrebe, a drugi je da uopšte nemaju svest o važnosti jezika, da uopšte ne vide i ne čuju šta pišu i govore, jer to nije suštinski važno za njihovu egzistenciju.
Oni su apsolutno u pravu, jer im egzistencija zaista ne zavisi od toga.
Ipak, ima i onih bitnih stvari koje bi od toga mogle zavisiti…
Ako nisi siguran da li se piše „NEZNAM“ ili „NE ZNAM“ nauči! Ako te je sramota da pitaš mene, nju ili njega, pitaj GOOGLE! Ne dozvoli sebi da te devojka/mladić, neko do koga ti je stalo, pita: „Šta bismo mogli da radimo večeras?“, a ti odgovoriš: „Neznam“. Možda te sutra pitati neće… Jer on/ona znaju da „NE ZNAJU“ i pitaju se zašto uopšte komuniciraju sa osobom koja „NEZNA“.
Danas je postalo pravi komunikacijski izazov pisati i govoriti pravilno. Ali za koga? Za one kojima je važno da ono što prezentuju u komunikaciji bude na neki način njihov odraz u toj istoj komunikaciji, jer imaju svest o važnosti izgovorenog i napisanog.

Neka pravila u jeziku su tako laka i zaista ih je VAŽNO usvojiti…
Čak i najveći lenjivci će se složiti da je lakše naučiti kako se nešto ispravno piše, nego da posle jednog „NEZNAM“ u tek započetoj, simpatičnoj, Facebook prepisci, uđu na nečiju listu „seen“, kojoj se, realno, retko ko vraća!

Obrati pažnju, molim te:

*Odrična rečca NE se uz glagole u ličnom glagolskom obliku uvek piše odvojeno, osim u tri slučaja: NEĆU, NEMOJ i NEMAM.

To znači da NE ZNAM, NE ZNAŠ, NE ZNA; NE ZNAMO, NE ZNATE, NE ZNAJU…

Kad ovo naučiš i primeniš, možeš da predahneš… Sada i da odeš na listu „seen“, bićeš siguran da razlog nije što „NEZNAŠ“!

Ne budi lenj, ne odlaži…Nauči i primeni!

 

Love U All